Skapa bättre lektioner snabbare
1) 3+2= a) 4 b) 3 c) 2 d) 1 e) 0 f) 5 2) 4+1= a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1 f) 0 3) 4-4= a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) 0 4) 5-3= a) 2 b) 1 c) 3 d) 4 e) 5 f) 0 5) 5-0= a) 4 b) 3 c) 2 d) 1 e) 0 f) 5 6) 1+3= a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1 f) 0 7) 5-4= a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) 0 8) 4+1= a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4 f) 5 9) 1+2= a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1 f) 0

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Växla mall

Interaktiva