1) Hur ser en G klav ut? a) ? b) ? c) ? d) ? 2) Hur ser en fjärdedelsnot ut? a) ? b) ? c) ? d) ? 3) Hur ser ett notsystem ut? a) ? b) ? c) ? d) ? 4) Hur ser två åttondelsnoter ut? a) ? b) ? c) ? d) ? 5) Hur många taktslag finns det i en takt? a) 1? b) 2? c) 3? d) 4? 6) Hur många fjärdedelsnoter får plats i en takt? a) 2? b) 3? c) 4? d) 8? 7) Hur ser en halvnot ut? a) ? b) ? c) ? d) ? 8) Hur många taktslag är en halvnot? a) 1? b) 2? c) 3? d) 4? 9) Hur ser en helnot ut? a) ? b) ? c) ? d) ? 10) Hur många taktslag är en helnot? a) 1? b) 2? c) 3? d) 4?

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?