I början av bondestenåldern ____ man en grav av ____ stenar. Den graven kallas ____. Dösen ____ av fyra eller fem stenar på marken med en ____ stor sten som tak. Därefter började man bygga ____ gravar. Gånggriften har en lång gång fram till en ____. Grift betyder ____. I slutet av bondestenåldern ____ man de döda i en ____. Det var en ____ kista av ____ stenar med stenhällar som ____.

Lucktext bondestenåldern döden

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?