____ under denna tid ____ av horn från bland annat ren och älg.Man ____ sig också av ____ och olika stenmaterial. Av ____ gjordes ____ som kunde ____ som jakt- eller stridsvapenFör att yxan skulle bli vass så slipades den med sand och vatten.

Lucktext bondestenåldern redskap och vapen

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?