Långhus - Hus av stockar, kvistar och lera., Säd - Vete och korn., Malsten - Redskap för att mala vete och korn., Bärnsten - Stelnad kåda, Arkeolog - Gräver efter gamla saker, Rös - Tidig grav , Gånggrift - Mellan grav, Hällkista - Senare grav, Flinta - Sten, kärl - Skål,

Expertord bondestenåldern

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?