1) Vad betyder Legato? a) Korta toner b) Långa toner c) Starkt d) Svagt 2) Vad betyder Moll? a) Svagt b) Glatt c) Korta toner d) Sorgsamt 3) Vad är Ackord? a) Korta toner b) Långa toner c) Flera toner som spelas samtidigt 4) Vad betyder Forte a) Starkt b) Svagt c) Långa toner d) Korta toner 5) Vad betyder piano? a) starkt b) Svagt c) Långa toner d) Korta toner 6) Vad betyder dur? a) Sorgsamt b) Korta toner c) Långa toner d) Glatt 7) Vad betyder staccatto a) Starkt b) Svagt c) Korta toner d) Långa toner

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?