Skapa bättre lektioner snabbare
1) Värme kan spridas genom a) strålning b) sågning c) gasning 2) Solen är en a) stor cirkel b) planet c) energikälla 3) Klimat är: a) vädret mätt under lång tid b) soligt c) nederbörd 4) Snö, hagel och regn kallas gemensamt för a) dåligt väder b) nederbörd c) vattenfall 5) Man mäter lufttrycket med en a) vimpel b) termometer c) barometer 6) Att termosen kan behålla drycken varm beror på att den är a) isolerad b) tjock c) av metall 7) Ett material som håller värme bra är a) bomull b) fleece c) ylle 8) Varm luft a) stiger b) sjunker c) är tung 9) Ljuset färdas a) lika fort som ljudet b) snabbare än ljudet c) långsammare än ljudet 10) Ett material som leder värme bra är a) plast b) metall c) gummi

Frågesport värme och kyla

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Besök vår stationära webbplats för att ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa dina egna alternativ.

Växla mall

Interaktiva