Skapa bättre lektioner snabbare
1) bathroom a) b) c) d) 2) bedroom a) b) c) d) 3) garden a) b) c) d) 4) house a) b) c) d) 5) kitchen a) b) c) d) 6) living room a) b) c) d)

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Växla mall

Interaktiva