1) Vad heter instrumentfamiljen a) Träblås b) Stråk c) Bleckblås d) Slagverk 2) Vad heter instrumentfamiljen? a) Slagverk b) Tangent c) Stråk d) Träblås e) Bleckblås 3) Vad heter instrumentfamiljen? a) Slagverk b) Bleckblås c) Tangent d) Stäng e) Träblås 4) Vad heter instrumentfamiljen? a) Tangent b) Sträng c) Slagverk d) Träblås 5) Vad heter instrumentfamiljen? a) Tangentinstrument b) Slagverksinstrument c) Bleckblåsinstrument d) Stränginstrument e) Träblåsinstrument 6) Vad heter instrumentfamiljen? a) Sträng b) Tangent c) Träblås d) Slagverk e) Bleckblås

Tema

Teckensnitt

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?