1) Vilken bokstav kommer först i alfabetisk ordning? a) A b) D c) H d) L e) P f) Z 2) Vilken bokstav kommer som nummer två i alfabetisk ordning? a) A b) D c) H d) L e) P f) Z 3) Vilken bokstav kommer som nummer tre i alfabetisk ordning? a) A b) D c) H d) L e) P f) Z 4) Vilken bokstav kommer som nummer fyra i alfabetisk ordning? a) A b) D c) H d) L e) P f) Z 5) Vilken bokstav kommer som nummer fem i alfabetisk ordning? a) A b) D c) H d) L e) P f) Z 6) Vilken bokstav kommer som nummer sist i alfabetisk ordning? a) A b) D c) H d) L e) P f) Z

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?