bisatsinledare: för att, eftersom, när, om, att, därför att, trots att, medan, subjekt: eleverna, Ali, hon, skolan, vädret, lampan , barnet, vi, hjälpverb: skulle, kan, vill, ska, bör, borde, kunde, ville, verb 2: springa, hjälpa, läsa, spela, gå, skratta, titta, tävla,

sortera bisatsinledare, subjekt, hjälpverb, verb 2

Rankningslista

Tema

Alternativ

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?