PULS - Musikens hjärtslag. När du spelar i grupp är det viktigt att ha samma, RYTM - Flera olika notvärden ihopsatta efter varandra., KLANG - Den typ av ljud från sångröst eller instrument som en eftersträvar/vill ha., TON - Ljud med viss bestämd tonhöjd, TAJMING - Du utgår från en tydlig puls och spelar eller sjunger på exakt rätt ställe/rätt tidpunkt, DYNAMIK - Hur en bygger upp låten så det inte låter likadant genom hela låten. Volymen kan t ex bli starkare och svagare i olika delar av låten. I olika låtdelar kan antalet instrument växla mellan att vara ett fåtal eller många., ACKORD - Minst 3 toner som spelas tillsammans. Ofta på piano och gitarr, TEMPO - Musikens hastighet. Hur snabbt låten går. , VERS - Berättande del av låten som återkommer flera gånger med samma melodi men oftast med olika text., REFRÄNG - En del av låten som återkommer fler gånger med samma text och melodi. Det är oftast den du kommer ihåg bäst i en låt, STICK - Ett stycke som bryter av och låter annorlunda än resten av låten. Kommer oftast i slutet., VOLYM - Hur starkt eller svagt ljudet är, TONART - Hur mörkt eller ljust låten går, BASGÅNG - En slags melodi basen spelar i bandet när den kompar t ex en sångare., TRUMKOMP - Det sätt som trummorna spelar när de kompar (spelar till) t ex en sångare, SÅNG - Att använda sin röst för att åstadkomma musik, SOLO - Ett avsnitt av låten som sjungs av endast en person eller en person som spelar en ensam melodi på ett instrument i en orkester,

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?