1) Vad kallas den person som leder orkestern? a) Dirigent b) Diligens c) Arrogant d) Diplomat e) Disponent f) Manager 2) Vilket av instrumenten tillhör blåsfamiljen? a) Cello b) Flygel c) Tuba d) Harpa e) Violin f) Cymbal 3) Vad kallas de tecken som man skriver musik med? a) Nötter b) Joner c) Phoner d) Rötter e) Noter f) Kanoner 4) Vilket av instrumenten tillhör strängfamiljen? a) Violin b) Puka c) Oboe d) Fagott e) Xylofon f) Tvärflöjt 5) Vilket av slagverksinstrumenten kan man spela melodier med? a) Virveltrumma b) Cymbal c) Maraccas d) Xylofon e) Tamburin f) Kastanjetter 6) Vad kallas redskapet som man med drar över strängarna? a) Vraka b) Bråke c) Stackel d) Hake e) Stråke f) Kaka 7) Vilket är INTE ett slagverksinstrument? a) Xylofon b) Puka c) Triangel d) Guiro/gurka e) Gonggong f) Kontrabas 8) Vad kallas den person som skrivit orkesterns musik?  a) Konstruktör b) Kompositör c) Kommunikatör d) Katastrof e) Arkitekt f) Kompost 9) Vilken färg har Stockholms konserthus? a) Rött b) Gult c) Grönt d) Purple e) Blått f) Rosa 10) Vad kan dirigenten INTE hjälpa orkestern med ? a) Taktart b) Tempo c) Dynamik (Starkt och svagt) d) Känslouttryck e) Sound (ljudbild) f) Toalettbesök

Orkestern-Frågesport!

Tema

Teckensnitt

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?