Elektricitet - Elektroner i rörelse, sådant som krävs för att våra lampor ska lysa, Energikälla - Därifrån vi får vår elektricitet ifrån, ex vattenkraftverk, vindkraftverk, solenergi, Batteri - En liten energikälla, energiförvaring, Sluten krets - Strömmen går igenom. Lampan lyser., Strömbrytare - En knapp som bryter strömmen, Vattenkraftverk - Omvandlar vattnets rörelseenergi till elektrisk ström, Vindkraftverk - Omvandlar vindens rörelseenergi till elektrisk ström, Icke förnybara energikällor - Energikällor som kommer att försvinna, det finns bara en viss mängd av, Förnybara energikällor - Det finns oändligt mycket av, exempelvis vind, vatten, Pluspol (+) och Minuspol (-) - De olika sidorna på ett batteri, Strömavbrott - När strömmen bryts för att elektronerna inte rör sig., Ledare - Något som leder ström, Isolator - Något som inte leder ström,

Energi och Elektricitet

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?