Skapa bättre lektioner snabbare
sit - sitta, help - hjälpa, open - öppna, swim - simma, stand up - stå upp/ställa sig upp, speak - prata, scream - skrika, whisper - viska, do - göra, play - spela, sing - sjunga, smile - le, laugh - skratta, eat - äta, drink - dricka, jump - hoppa, read - läsa, write - skriva, sit down - sitta ner/sätta sig ner,

Enkla verb2 (infinitiv)

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Besök vår stationära webbplats för att ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa dina egna alternativ.

Växla mall

Interaktiva