Ekologi - Samspelet i naturen, Ekosystem - Samspelet mellan växter och djur i ett avgränsat område i naturen., Näringskedja - Beskriver vem som äter vem i naturen., Toppkonsument - Högst upp i näringskedjan. Djur som äter andra djur. Rovdjur, Konsument - Växtätande djur., Producent - Växter, Nedbrytare - Djur, svampar och andra organismer som bryter ner döda djur och växter så att de blir jord igen., Kretslopp - I ett kretslopp går allt runt. Det som dör får nytt liv igen., Vattnets kretslopp - Vattnet värms upp, stiger till himlen, moln bildas, när de blir för tunga faller vattnet ner som nederbörd., Avdunstning - Vattnet värms upp och blir vattenånga., Nederbörd - Regn eller snö, Kondens - Vattenångan blir vattendroppar., Fotosyntesen - När gröna växter får solenergi, vatten och koldioxid så avger dem syre., Näringsväv - Flera näringskedjor samverkar med varandra.,

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?