Skapa bättre lektioner snabbare
1) Hur dog Lully? a) Slog sig på foten b) Dog bara c) What är han död? 2) Mozart blev a) Döv b) Blind c) Galen d) Vem #?!€ är Mozart? 3) Vad hette den kvinnliga kompositören som vi gick igenom? a) Barbara Strozzi b) Barbara Streisand  c) Barba Mamma d) Leif GW Persson 4) Vilken är den kända ackordgången? a) D-A-Bm-(F#m)-G b) A-Cm-D-Q c) H-J-Ä-L-P d) D-Bm-A-(F#m)-G 5) Vad började Bach arbeta som? a) Lärare b) Rektor c) Snickare d) Författare 6) Vem skrev politiska texter a) Mozart b) Bach c) Hayden d) Strozzi 7) Från vilket land kom Bach? a) Sverige b) Tyskland c) Österrike d) Norge e) Holland f) Polen 8) Vem fick sluta skolan när hen hamnade i målbrottet? a) Mozart b) Hayden c) Bach d) Strozzi e) Lully 9) Beethoven blev a) Döv b) Blind c) Galen d) Stum 10) Vem arbetar som filmmusikkompositör  a) Wolfgang Amadeus Mozart b) Ludwig Van Beethoven c) John Williams d) Richard Wagner 11) Vems musik använde Naziterna? a) Mozarts b) Lullys c) Beethovens d) Wagners

Musikhistoria

av Joacim2

Rankningslista

Liknande aktiviteter från gemenskapen

Besök vår stationära webbplats vill ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa din egen verksamhet.

Switch-mall

Interactives