Skapa bättre lektioner snabbare
Ackord - Minst tre olika toner som spelas samtidigt, Melodi - Toner i en bestämd ordningsföljd, kan spelas eller sjungas, Dur - Ackord eller skala som låter "glatt", Moll - Ackord eller skala som låter "ledset", Noter - Ett sätt att "skriva" musik, som ett språk med egna tecken, Skala - En uppsättning toner ordnade som en "trappa" eller "stege", Improvisera - Hitta på eget och nytt "i stunden" , Tempo - Musikens hastighet, Intro - Inledning av en låt (förspel), Outro - Avslutning på en låt,

Musikbegrepp 1

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Besök vår stationära webbplats för att ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa dina egna alternativ.

Växla mall

Interaktiva