Kishilik olmoshlari, Muannas va muzakkar, Shamsiy va qamariy harflar, Al-artikli, Birikma olmoshlari, Ko'rsatish olmoshlari, Sifat, Sonlar.

Tema

Alternativ

Rankningslista

Slumpmässigt hjul är en öppen mall. Det genererar inte noter för en poänglista.

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?