Skapa bättre lektioner snabbare
She stops - بِتْوَقف, I play - بِلعب, Outside - بَرّى, I wish - يأرَيت, It rains - بِتشَتِّي , We feel - مِنْحِس, He waits - بينْطُر, I go out - بِطلع, He is waiting - ناطِر, We wash - نِجْلي, Dirty dishes - جِليات, I take you - باخْدَك, Park/garden - جْنَينة, Be patient (command) - طَوِّل بالَك, Bored - زِهءان, Wind - ريح, Seasons - فَصول, Season - فَصِل / مَوسِم, Autumn - الخَريف, Winter - الشِتي, Spring - الرَبيع, Summer - الصَيف, Freezing weather - طَقس دَنيء, Cold - سَقعة, Warm - شوب, Whats the temperature? - أديش الحَرارة؟ , Fog - ضَباب, Dew - نَدى, Snow/ice - تَلِج, Im freezing - انا مْدَنَّء,

Weather and seasons in lebanese

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Besök vår stationära webbplats för att ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa dina egna alternativ.

Växla mall

Interaktiva