Skapa bättre lektioner snabbare
1) Vilken genre/kultur tillhör Opera? a) Folkmusik b) Konstmusik c) Poulärmusik 2) Vad är det för skillnad på folk - och världsmusik a) Folkmusik = Norden, världsmusik = utanför norden.  b) Folkmusik = Europa, världsmusik = utanför europa.  c) Folkmusik = Sverige, världsmusik = utanför sverige. 3) Vilket blåsinstrument är vanligt i jazz? a) Tvärflöjt b) Fagott c) Saxofon 4) Vilken genre har inte verser och refränger? a) Pop b) Rock c) Blues 5) I vilka två genrer används Kontrabas mycket? a) Jazz och Konstmusik b) Blues och Pop c) Jazz och Pop 6) Vilket instrument ingår inte i slagverk? a) Gurka b) Djembetrumma c) Piano 7) Varför heter det Bluestolva? a) För att musiken är sorlig. b) För att låten har endast tolv takter. c) För att musiken blev känd 1912 8) Hur lärs låtar ut i folkmusiken a) Efter noter b) Efter gehör c) Efter ackordmallar 9) Vad heter gruppen på 60-150 personer där instrument som träblås, blekblås, stråk och slagverk spelar tillsammans? a) Orkester b) Syfonia c) Symfoni 10) Vilken instrumentgrupp hör Saxofon till? a) Slagverk b) Brass/bleckblås c) Träblås 11) Vilka var det som kular för att locka till sig djuren? a) Kvinnor b) Män c) Barn 12) Vad betyder improvisera? a) Spela efter noter. b) Hitta på medans du spelar. c) Titta på noten och sen spela utantill. 13) I Reggae betonas baktakten i musiken, vilka slag är det?  a) slag 1 och 4 b) slag 2 och 4 c) slag 1 och 3 14) Vad kallas den som leder symfoniorkestern? a) Orkesterledare b) Dirigent c) Ledare 15) I vilka genrer används improvisation? a) Blues och Jazz b) Pop och Rock c) Country och Hip-hop 16) Varför heter det stråkinstrument? a) För att instrumenten spelas med stråke.  b) För att instrumentet är byggt som en stråke. c) För att instrumentet ser ut som en stråke.  17) Vilket instrument är det på bilden? a) Trumpet b) Tuba c) Saxofon

Frågesport genrer och kulturer

av MusikLinda

Rankningslista

Liknande aktiviteter från gemenskapen

Besök vår stationära webbplats vill ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa din egen verksamhet.

Switch-mall

Interactives