Permanent - Varaktig, oföränderlig, Integreras - Förenas, sammansmälta, Entreprenör - Initiativrik person, ofta egen företagare, Strategi - Taktik, Propaganda - Manipulation, försök att påverka, Pragmatiker - Realist, ser till det praktiska först, Passivitet - Oföretagsamhet, slöhet, Dialog - Samtal, Representativ - Typisk, Innovation - Teknisk nyhet, ny idé,

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?