1) Narrativ a) Berättande, beskrivande b) Framtidssyn c) Svårighet 2) Kompetens a) Överblick b) Oavbruten följd c) Behörighet, sakkunskap 3) Perspektiv a) Behörighet, sakkunskap b) Överblick, framtidsutsikt c) Skaparförmåga 4) Vision a) Skaparförmåga b) Framtidssyn, drömbild c) Medkänsla 5) Empati a) Medkänsla b) Framtidssyn, drömbild c) Behörighet, sakkunskap 6) Intraprenör a) Egen företagare b) Person som driver utveckling och förändring c) Medkänsla 7) Kontinuitet a) Motsättning b) Förmåga c) Oavbruten följd 8) Polarisering a) Skaparförmåga b) Motsättning c) Medkänsla 9) Stabilitet a) Taktik b) Fasthet, balans c) Svävande 10) Potential a) Medkänsla b) Taktik c) Möjlighet, förmåga

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?