Synkop - Slag/toner som spelas mellan pulsslagen, Tajming/Time - Att kunna spela i rätt tempo, Sväng / Groove - Har musik som får en att vilja röra på sig!, Puls - ljud/slag som återkommer med ett jämt tidsintervall, Habanera - Kubansk rytm - "Bum de bum bum", Bordun - är en oförändrad, ofta låg, ton som ackompanjerar en melodi., Staccato - Tonen ska "nypas" av och vara kort. Ej ringa ut, Tempo - Musikens hastighet, Dynamik - Ljudstyrka, variationer mellan starkt och svagt.,

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?