1) Have you got a brother or a sister? - Yes, I have. I've got a ... . Her/His name is ... . (S)he is ... years old./No, I haven't. 2) Have you got a garden behind your house? - Yes, I have. It's big (small)./No, I haven't. 3) Have you got a computer? - Yes, I have. I like it./No, I haven't. 4) Have you got a monster in your fridge? - Yes, I have./No, I haven't. 5) Have you got a pet? What is it? - Yes, I have. It's a ... ./No, I haven't. 6) Have you got a TV in your kitchen? - Yes I have. It's a big (small) TV./No, I haven't. 7) Have you got blue eyes? - Yes, I have./No, I haven't. I've got ... eyes. 8) Have you got long fair hair? Yes, I have./No, I haven't. I've got ... hair. 9) Have you got your own bedroom? - Yes, I have. It's big (small). It's my favourite room./No, I haven't. 10) Has your best friend got a big house? - Yes, he has./No, he hasn't. He's got a ... house. 11) Has your city got a cinema? - Yes, it has. It's got a lot of cinemas. My favourite cinema is ... ./No, it hasn't. 12) Has your dad got long hair? - Yes, he has./No, he hasn't. He's got ... hair.  13) Has your friend got a dog? - Yes, he has. Its name is ... ./No, he hasn't. (He's got a ... .) 14) Has your mum got curly hair? - Yes, she has./No, she hasn't. She's got ... hair.

STARLIGHT 4.Round-up Lesson 3(Questions with HAVE GOT)

Rankningslista

Öppna rutan är en öppen mall. Det genererar inte noter för en poänglista.

Tema

Alternativ

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?