Volym - Hur starkt eller svagt ljudet är, Melodi - Toner i olika ordningsföljder, Tonart - Består av en grundton och dess tillhörande skala. Varje tonart består av 7 toner. Hur mörkt eller ljust låten går, Framträdande - Spela eller sjunga inför publik, A Capella - Man sjunger utan musik i bakgrunden, Intro - Inledning av en låt, förspel, Outro - Avslutning på en låt, Break - Ett avbrott i musiken (mitt i en låt), Inräkning - För att starta en låt räknar man in t.ex 1,2,3,4 i låtens tempo, Ackord - Minst 3 olika toner som spelas samtidigt, Tempo - Musikens hastighet, Bpm - Taktslag per minut, Timing - Man spelar eller sjunger på exakt rätt ställe, Puls - Alltid jämna slag, musikens hjärtslag, Refräng - En del av låten som återkommer fler gånger med samma text och melodi, Vers - Berättande del i en låt, återkommer fast med ny text, Rytm - En variation på olika notvärden, Taktart - Indelning av pulsen, T.ex 4/4-dels takt och 3/4- dels takt, Skala - Stege/trappa av organiserade toner som hör ihop, Stick - Ett stycke som bryter av låten och låter annorlunda. Kommer oftast i slutet av låten, Dynamik - Variation mellan starkt och svagt, Falsett - Det ljusaste sångregistret, Oktav - Avståndet mellan 2 toner med samma namn (t.ex. C-C), Repris - En upprepning, Stamtoner - Musikens alfabet, Variation - Omväxling, förändring, Ackompanjera - Spela till någon annan, Instrumental - Musik utan sång, Moll - Mollskalan låter "ledset" Grundton +3+4 , Dur - Durskalan låter "glatt" Grundton +4+3,

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?