det första stadiet - ägg, efter ägg kläcks - blir det en liten svart larv, efter att den lila larven - blir den en lång larv, när den långa larven har ätit - hänger larven som ett J, efter larven hänger som et J - Blir den en guld färgad puppa, efter förvandling i guld-puppa - kommer det ut En FJÄRIL !!!!,

Rankningslista

Tema

Alternativ

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?