1) Türkçede kanıtlanabilen cümlelere ........... cümle denir. a) Nesnel b) Öznel 2) Türkçede kanıtlanamayan cümlelere ........... cümle denir. a) Nesnel b) Öznel 3) Sebep sonuç cümlelerinde "için" yerine amacıyla ifadesi ...... a)  gelir b) gelmez 4) Amaç sonuç cümlelerinde olay ........ a) tamamlanmıştır. b) tamamlanmamıştır. 5) Bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamı ........... anlamdır. a) gerçek anlam b) mecaz anlam c) terim anlam 6) Perde kelimesi tiyatrodaki perde anlamında kullanılırsa ......... anlam olur. a) terim b) mecaz  7) "Sır saklamak" bir ....... örneğidir. a) deyim b) atasözü 8) "Atatürk'ün gözlerindeki ışık" ifadesinde ışık kelimesi ........ a) gerçek anlamdır b) mecaz a. c) terim a. 9) İnsan dışındakilere insan özelliği vermek ........................ sanatına örnektir. a) benzetme b) kişileştirme 10) Deyimler genellikle......... a) gerçek anlamdadır b) mecaz anlamdadır 11) "Bu ders gerçekten ilginç geçti." cümlesi... a) özneldir b) nesneldir 12) bir metinde hayvanlar konuşturuluyorsa o metin... a) hikayedir b) fabldır 13) "Beşer köfte" ifadesinde "beşer" sayısının yazımı... a) doğrudur b) yanlıştır 14) Yön adları cümle içinde daima büyük harfle ........ a) başlar b) başlamaz 15) Kitabı sözcüğünde ünsüz ........... vardır. a) yumuşaması (değişimi) b) sertleşmesi (benzeşmesi)

Bir Kutu Bir Soru. 5. Sınıf. Türkçe genel tekrar.

Tema

Alternativ

Rankningslista

Öppna rutan är en öppen mall. Det genererar inte noter för en poänglista.

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?