Skapa bättre lektioner snabbare
innovative - old, old-fashioned, unique - common, ordinary, inventive - dull, original - last, latest, unexpected - deliberate, designed, planned,

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Växla mall

Interaktiva