Skapa bättre lektioner snabbare
1) Vilken av följande läsfixare använder du före läsning? a) Cowboy b) Detektiven c) Spågumman 2) Vad gör spågumman? a) Förutspår det som ska hända. b) Ställer frågor på texten. c) Reder ut oklarheter 3) Vem av läsfixarna skapar "inre" bilder under läsningen? a) Spågumman b) Konstnären c) Reportern 4) Reportern ställer frågor på texten. Var hittar man svaret vid en "på-raden-fråga"? a) Genom att man hittar ledtrådar i texten. b) Genom att man utgår från sig själv. c) Svaret står direkt i texten. 5) Hur kan du hitta svaret i texten om reportern ställer en "mellan-raderna-fråga"? a) Genom att sätta samman de lådtrådar man har fått i texten. b) Genom att utgå från sig själv. c) Svaret står direkt i texten. 6) Hur besvarar du reporterns "bortom-raderna-fråga"? a) Genom att sätta samman ledtrådar som du har fått i texten. b) Genom att utgå från dig själv. c) Svaret står direkt i texten. 7) Vad gör dektektiven? a) Han reder ut oklarheter och tar reda på nya ord. b) Han skapar "inre" bilder. c) Han sammanfattar texten. 8) Hur kan du ta reda på ord som du inte förstår? a) Jag kan förstå dem av sammanhanget i texten. b) Jag kan fråga en vuxen eller en klasskamrat. c) Jag slår upp ordet i en ordbok eller på internet. 9) Vad gör cowboyen? a) Han förutspår vad som ska hända. b) Han reder ut oklarheter. c) Han sammanfattar texten. 10) Vilka av läsfixarna använder du under läsning? a) Spågumman b) Konstnären c) Reportern d) Cowboyen e) Detektiven

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Växla mall

Interaktiva