Om du kunde ändra på en sak i boken, vad skulle det vara?, Fråga en av karaktärerna i boken något som du vill ha svar på., Ogillar du någon karaktär i boken? Vem och varför?, Vad tyckte du om slutet? Varför tyckte du det?, Vem av karaktärerna i boken skulle du vilja vara vän med? Varför?, Om du skulle ge ett råd till en av karaktärerna i boken, vad skulle det vara?, Vad tror du att författaren vill lära oss med boken?, Varför har boken det namnet den har?, Vilken del av boken kommer du bäst ihåg? Varför det?, Vem är din favoritkaraktär? Varför det?, Var (vilka platser/miljöer) utspelar sig boken?, Skulle boken kunna bli en bra film? Förklara!, Ge två argument till varför man borde läsa den här boken!, Passar bokens omslag med handlingen? Förklara!, Vad tyckte du om början av boken? Fick den dig att vilja fortsätta läsa?, Berätta om en plats i boken. Var ligger den? Hur ser det ut där?, Vilken årstid och väder är det i boken? Hur vet du det?, Påminner något i boken dig om något annat du läst eller sett på TV/film?, Vem är författare till boken? Vad vet du om den personen och dennes liv?, När (vilket år/nutid) utspelar sig boken? Hur kan man se att det är det?, Känner du igen något i boken från ditt eget liv? Berätta!.

Tema

Alternativ

Rankningslista

Slumpvisa kort är en öppen mall. Det genererar inte noter för en poänglista.

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?