I ____ avgör man brottsmål och tvistemål. En beskrivning av hur en person ser ut kallas för ____ Man blir ____ när man fyllt 15. När en åklagare väljer att inte väcka åtal trots att en person har erkänt kallas det för ____ När man ljuger som vittne under en rättegång begår man ____ Den man TROR har begått ett brott blir en ____ i undersökningen. Fängelse och böter är exempel på en ____ Polis och åklagare arbetar med att försöka ta reda på vad som har hänt, då har man inlett en ____. ____ är ordförande under rättegången. En person som är under 18 år räknas som ____ En man blir rånad i småstad. Polisen hittar ganska snabbt den misstänkte och den personen blir ____ En ____ kopplas in nu och blir förundersökningsledare Förundersökningsledaren ska också bestämma om den misstänkte ska bli ____ Den misstänkte brottslingen har rätt att få hjälp av en ____. I rättsalen kallas brottsoffret för ____. och den misstänkte kallas för ____ En person som gått förbi och sett rånaren och rånet kallas för ____ I Sverige kan man dömas till olika påföljder, till exempel ____ Det är domaren i tingsrätten tillsammans med ____ som bestämmer vilken påföljd en brottsling ska få.

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?