erosion genom vatten: havets vågor, floder, älvar, bäckar, åar, erosion genom vind: blåser hårt, ökenstorm, växternas rötter påverkar, mekanisk vittring: temperaturen växlar mycket, frostsprängning, sprickor i berget, kemisk vittring: sura och frätande ämnen, löser upp bergarter, kalksten , gropar och sprickor i berget,

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?