Sant: Kineserna ville ha betalt i silver för sina varor., Columbus trodde hela sitt liv att han hittat vägen till Ostindien., Urfolkens kulturer gick under när européerna koloniserade deras länder., Triangelhandeln pågick i över 300 år., Prästen de la Casas skrev om övergrepp mot ursprungsbefolkningen i Amerika., Vasco da Gama hittade sjövägen till Indien., Européerna såg sig som överlägsna andra folk., Européerna tog över andra folks områden för att de tyckte att de hade rätt till det., Sverige var inblandat i slavhandeln., Piraterna är en konsekvens av triangelhandeln., Mer än 20 miljoner människor dog under de första 50 åren av kolonialism i Amerika., Kyrkan hade ingenting emot att man tog slavar från Afrika., Europas länder krigade mot varandra för att få kontroll över handeln., Falskt: Bara vuxna såldes som slavar., Européerna betalade dyrt för slavarna i Västafrika., Det fanns bara manliga pirater., Alla tjänade på triangelhandeln., "Amerika" är det namn som ursprungsbefolkningen använde på sitt land., Indianerna behandlades väl men dog av sjukdomar som européerna hade., Indianerna var fattiga innan européerna kom., Ull var en viktig vara i triangelhandeln.,

Historia åk 7 Triangelhandeln

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?