Absolutism - Kungen eller drottningen har total makt i landet., Monark - En kung eller drottning., Handelskompani - Ett företag som handlar med utlandet., Ostindien - Så kallades allt land från Indien och österut på 1600- och 1700-talen., Importera - Köpa varor från andra länder., Exportera - Sälja varor till andra länder., Koloni - Ett erövrat område i ett annat land., Kolonialism - Att härska över och utnyttja andra riken/länder., Parlament - Riksdag, Plantage - Stora odlingar, oftast i tropikerna, där man odlar grödor som kaffe, bomull, sockerrör, frukt..., Tropikerna - Länderna kring ekvatorn där det är regnskog och savann., Plundra - Att ta mat och ägodelar från andra så att de blir utan., Rättfärdiga - Att försvara en viss handling., Transatlanisk - Över Atlanten, Triangelhandeln - Handel och transportvägar mellan Europa - Afrika - Amerika under 1500-1800-talet., Tullavgift - En skatt, avgift, på varor som fraktas över gränser mellan länder., Urfolk - Ett folk som har levt mycket länge i ett område, innan andra kom och koloniserade.,

Historia åk 7 Ordkunskap triangelhandeln

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?