Skapa bättre lektioner snabbare
Solo - En musiker , Duo - Två musiker , Trio - Tre musiker , Kvartett - Fyra musiker , Kvintett - Fem musiker , Dur - Ackord eller skala som låter glatt , Moll - Ackord eller skala som låter ledsamt , Inräkning - Räkna in så att alla musiker börjar spela samtidigt, Dynamik - Förändrar musikens volym, Tempo - Musikens hastighet , Acapella - Endast röster, inga instrument , Melodi - Toner i bestämd ordningsföljd, kan spelas eller sjungas, Ackord - Minst tre toner som spelas samtidigt , Improvisera - Hitta på något eget och nytt för stunden , Noter - Ett sätt att skriva musik, som ett språk med egna tecken,

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Besök vår stationära webbplats för att ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa dina egna alternativ.

Växla mall

Interaktiva