Skapa bättre lektioner snabbare
Solo - En musiker , Duo - Två musiker , Trio - Tre musiker , Kvartett - Fyra musiker , Kvintett - Fem musiker , Dur - Ackord eller skala som låter glatt , Moll - Ackord eller skala som låter ledsamt , Inräkning - Räkna in så att alla musiker börjar spela samtidigt, Dynamik - Förändrar musikens volym, Tempo - Musikens hastighet , Acapella - Endast röster, inga instrument , Melodi - Toner i bestämd ordningsföljd, kan spelas eller sjungas, Ackord - Minst tre toner som spelas samtidigt , Improvisera - Hitta på något eget och nytt för stunden , Noter - Ett sätt att skriva musik, som ett språk med egna tecken,

Musikbegrepp 1

av Joakim4

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Besök vår stationära webbplats för att ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa dina egna alternativ.

Växla mall

Interaktiva