Cross the street - gå över gatan, lady - dam, question - fråga, How about this? - Vad sägs om det här?, street - gata, press - tryck, the button - på knappen, A little - lite,

A visit to Ainsbury week 43

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?