1) sporväxter behöver vadå för att växa? a) vatten b) eld c) vind 2) gå till sporväxten a) mossa b) träd c) blomma d) ormbunke 3) gå till fröväxterna a) träd b) blomma c) mossa d) ormbunke 4) vad behövs för att fröväxter ska föröka sig a) hanceller b) honceller c) koceller 5) vad betyder föröka sig a) bli fler b) bli färre c) bli lika många 6) hanceller och honceller möts och blir till?  a) frön b) djur 7) hanceller och honceller sprids med hjälp av  a) vind b) insekter c) eld d) bilar 8) frön sprids med hjälp av a) frukt b) vind c) bilar d) insekter

Rankningslista

Tema

Alternativ

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?