Skapa bättre lektioner snabbare
1) Tempot och volymen ökar och sänks a) Rolig musik b) Skräck c) Sorglig d) Spännande 2) Instrumenten spelar ofta i lågt tempo a) Rolig musik b) Skräck c) Sorglig d) Spännande 3) Instrumenten spelar hårt på instrumenten och i högt tempo a) Rolig musik b) Skräck c) Sorglig d) Spännande 4) Instrumenten spelar i dur och ofta i högt tempo a) Rolig musik b) Skräck c) Sorglig d) Spännande 5) Trummor som spelar hårt finns nästan alltid med för att skapa denna känsla a) Rolig musik b) Skräck c) Sorglig d) Spännande 6) Ett instrument som kan finnas med är en saxofon ljudeffekter som visselpipa a) Rolig musik b) Skräck c) Sorglig d) Spännande 7) Ljud som kommer plötsligt a) Rolig musik b) Skräck c) Sorglig d) Spännande 8) Instrumenten spelas i moll eller med toner som inte hör ihop med varandra a) Rolig musik b) Skräck c) Sorglig d) Spännande 9) Ofta en symfoniorkester som spelar i samma tempo, men volymen kan höjas och sänkas a) Rolig musik b) Skräck c) Sorglig d) Spänannde

Vilken filmmusik?

av Janzzonz

Rankningslista

Liknande aktiviteter från gemenskapen

Besök vår stationära webbplats vill ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa din egen verksamhet.

Switch-mall

Interactives