Atomer - De byggstenar som alla ämnen är byggda av., Atomnummer - Antalet protoner i en atomkärna., Deuterium - Isotop av grundämnet väte med både en proton och en neutron i kärnan, Elektronskal - De banor runt en atomkärna där det kan finnas elektroner., Envärd jon - Jon som antingen fått eller förlorat en enda valenselektron, Isotoper - Atomer som har samma atomnummer men olika masstal, Jon - Laddad atom, Jonbindning - Den starkaste bindningen, föreningar med jonbindning kallas salter., Valenselektron - Elektronerna i det yttersta skalet i en atom, Periodiska systemet, Mässing - Legering av koppar och zink, Metallbindning - Det ”moln” av elektroner som håller ihop metallatomerna i ett stycke metall, Masstal - Summan av antalet protoner och neutroner i en atom., Kovalent bindning - Bindning som bygger på att atomerna delar elektronpar., Kemisk förening - Ett rent ämne som består av två eller flera olika slags atomer, Ferrum, Svartmalm - Fe3O4, Aluminium - Lättmetall, används i flygplan och högspänningsledningar, Titan - Används inom sjukvården för att skruva ihop benbrott, Zink - Används för att skydda järn mot rost, Guld - Au, Alkalimetall - Innehåller 1 valenselektron, ex Li och Na, Halogener - Har 7 valenselektroner, ex F och Cl, Ädelgasstruktur - Fullt yttersta skal, Neon, Tritium, Utvecklade den atommodell vi använder oss av idag - Niels Bohr, Upptäckte elektronen - J. J. Thomson, Visade att atomen består av en kärna och att elektronerna kretsar runt den. - Ernest Rutherford, Så kallas det 3:e elektronskalet - m,

Periodiska systemet kap5

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?