1) "Açık" sözcüğü hangisinde "kolay, anlaşılır olan" anlamında kullanılmıştır? a) Hırsız açık pencereden eve girmiş. b) Ayşe açık sorular soruyordu. c) Bilge açık mavi bir gömlek almıştı. d) Murat açık berberde saçını kestirdi. 2) "Bu sorunun birden fazla çözüm yolu var." cümlesindeki yol kelimesi ......... anlamlıdır. a) Gerçek b) Mecaz c) Terim 3) "Kelimenin kökünü bulamayınca Türkçe öğretmenine sordu." cümlesindeki kök kelimesi ....... anlamlıdır. a) Gerçek b) Mecaz c) Terim 4) "Annem ödevimi yapmayınca bana çok kızdı." cümlesindeki sesteş (eş sesli) olan kelime hangisidir? a) Anne b) Ödev c) Çok d) Kız 5) Hangisi çalışmanın önemini anlatan atasözlerinden birisi değildir? a) Ağaç yaş iken eğilir. b) İşleyen demir pas tutmaz. c) Emek olmadan yemek olmaz. d) Lafla peynir gemisi yürümez. 6) Hangisi amaç-sonuç cümlesidir? a) Yağmur yağdı diye servisler erken geldi. b) Kıyafet almak üzere çarşıya çıkmış. c) Üstü kirlendiği için değiştirmiş. d) İyi beslenmediğinden hastalandı. 7) Hangisinde koşul-sonuç ilişkisi vardır? a) Kurallara uymadığından cezalandırıldı. b) Arkadaşıyla görüşmek için evden ayrıldı. c) Pikniğe gitmek için anlaştık. d) Odanı toplamazsan dışarı çıkamazsın. 8) Hangisi kanıtlanabilirlik (öznellik/nesnellik) diğerlerinden farklıdır? a) Sınıfımızın en hoşgörülü kişisi Aslı'dır. b) Sınıfımız yirmi beş kişidir. c) Hababam Sınıfı filminde Kemal Sunal oynamıştır. d) Bayrağımızda ay ve yıldız vardır. 9) Kahramanları insan dışı varlıklar olan, ders verme amacı taşıyan metin türüne ....... denir. a) Masal b) Hikaye c) Fabl d) Şiir 10) Masallarda yer ve zaman belirsizdir. a) Doğru b) Yanlış 11) Hikayeler olağanüstü olayları ve varlıkları anlatır. a) Doğru b) Yanlış 12) "Dalgalar sinirli sinirli kayalıklara çarpıyordu." cümlesindeki söz sanatı hangisidir? a) Benzetme (Teşbih) b) Kişileştirme (Teşhis) 13) "Çocuk durmadan oyuncağını düşürüyor ve ağlıyordu." cümlesinde kaçıncı kişi ağzıyla anlatıcı kullanılmıştır? a) Birinci Kişi Ağzıyla Anlatıcı b) Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatıcı 14) "Kedimiz bir türlü doymuyor." cümlesindeki doymuyor kelimesinde görülen ses olayı hangisidir? a) Ünlü Düşmesi b) Ünsüz Benzeşmesi c) Ünlü Daralması d) Ünsüz Yumuşaması 15) "sararmış" sözcüğünde hangi ses olayı vardır? a) Ünlü Düşmesi b) Ünlü Daralması c) Ünsüz Türemesi d) Ünsüz Benzeşmesi 16) "Korkusuz" sözcüğünün kökünün türü nedir? a) İsim Kök b) Fiil Kök 17) Hangisi yapım eki almıştır? a) Vatandaş b) Kuşlar c) Evde d) Telefonum 18) "Burcu bu senede ödül almayı başardı." cümlesindeki de'nin yazımı ...... a) Doğrudur b) Yanlıştır 19) "Çantadaki kitabı çıkardı."cümlesindeki ki'nin yazımı.... a) Doğrudur b) Yanlıştır 20) "Herkes" , "her şey" , "yalnız" kelimelerinin yazımı ...... a) Doğrudur b) Yanlıştır

5. Sınıf Türkçe Genel Tekrar

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?