Skapa bättre lektioner snabbare
1) What is the past tense of the verb " to be "? a) was/were b) beed c) did 2) What is the past tense of the verb " to do "? a) was b) did c) does 3) What is the past tense of the verb " to become "? a) become b) became c) becomed 4) What is the past tense of the verb " to make "? a) made b) maked c) mad 5) What is the past tense of the verb " to wear "? a) wore b) weared c) wored 6) What is the past tense of the verb " to take "? a) taked b) took c) take 7) What is the past tense of the verb " to go "? a) goed b) went c) were 8) What is the past tense of the verb " to have "? a) had b) haved c) hade 9) What is the past tense of the verb " to meet "? a) met b) meeted c) meted 10) What is the past tense of the verb " to come "? a) camed b) come c) came 11) What is the past tense of the verb " to write "? a) writed b) wroted c) wrote 12) What is the past tense of the verb " to buy "? a) bought b) buyed c) buied 13) What is the past tense of the verb " to sing "? a) sung b) sang c) singed 14) What is the past tense of the verb " to begin "? a) began b) begined c) begind 15) What is the past tense of the verb " to fight "? a) fought b) fighted c) fight 16) What is the past tense of the verb " to build "? a) build b) built c) builded 17) What is the past tense of the verb " to see "? a) seed b) sed c) saw 18) What is the past tense of the verb " to spend "? a) spended b) spent c) spend 19) What is the past tense of the verb " to ride "? a) rode b) rided c) roded

Past simple(irregular verbs)

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Besök vår stationära webbplats för att ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa dina egna alternativ.

Växla mall

Interaktiva