1) Matką którego polskiego króla była Katarzyna Jagiellonka? a) Władysława Jagiełły b) Zygmunta III Wazy c) Zygmunta Starego d) Stefana Batorego 2) Najmłodsza córka Zygmunta I Starego i Bony Sforzy to: a) Katarzyna Jagiellonka b) Katarzyna Aleksandryjska c) Katarzyna de Valois 3) Kiedy urodziła się Katarzyna Jagiellonka ? a) 1 listopada 1526 b) 1 listopada 1912 c) 1 listopada 1529 d) 1 listopada 1688 4) W którym roku zmarła Katarzyna Jagiellonka? a) 1582 b) 1583 c) 1584 d) 1585 5) Gdzie urodziła się Katarzyna Jagiellonka? a) w Warszawie b) we Lwowie c) w Krakowie d) w Poznaniu 6) Kim była Katarzyna Jagiellonka? a) królową Szwecji b) księżniczką szwedzką c) królową Finlandii 7) Jak miał na imię mąż Katarzyny ? a) Jan b) Zygmunt c) Władysław 8) W jakim zamku została uwięziona Katarzyna wraz z mężem? a) Gripsholm b) Uppsali c) Drottningholm 9) Ile dzieci miała Katarzyna Jagiellonka? a) 4 b) 2 c) 3 10) Jak miała na imię najstarsza córka Katarzyny Jagiellonki? a) Izabella b) Matilda c) Malgorzata 11) W jakim mieście znajduje sie grób królowej Katarzyny? a) Lund b) Upsala c) Malmö 12) Kto był matka Jagiellonki? a) Barbara Radziwiłówna b) Anna Jagiellonka c) Bona Sforza 13) Jak długo Katarzyna i Jan byli więźniami na zamku w Gripsholmie? a) 4 lata b) 5 lat c) 3 lata 14) W którym roku Katarzyna Jagiellonka została patronką Szkoły Polskiej w Sztokholmie? a) 2014 b) 2015 c) 2016 15) W którym roku odbyła nie koronacja Katarzyny i Jana? a) 1569 b) 1570 c) 1571 16) Jakie święto wprowadziła Katarzyna Jagiellonka? a) Dzień Św. Łucji w dniu 13 grudnia b) Halloween w dniu 31 października c) Mikołajki w dniu 6 grudnia 17) Zamek, który wybudował Jan w podziękowaniu za jej milość i wierność to: a) Gripsholm b) Drottningholm c) Tre Kronor 18) Po śmierci królowej, Jan III Waza umieścił nad jej sarkofagiem : a) krzyż b) portret Katarzyny c) obraz przedstawiający Wawel

quiz Katarzyna Jagellonka

Rankningslista

Tema

Alternativ

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?