Skapa bättre lektioner snabbare
1 Ohm - Resistans, 1 Volt - Spänning, 1 Ampere - Ström, 1 Newton - Kraft, 1 Joule - Energi, 1 Watt - Effekt,

Enheter

av [anonym]

Rankningslista

Liknande aktiviteter från gemenskapen

Besök vår stationära webbplats vill ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa din egen verksamhet.

Switch-mall

Interactives