På vilka olika sätt kan man kommunicera med andra människor? Kom på så många som möjligt på en minut., Vad är skillnaden mellan SMS och MMS?, Vilket år uppfanns telefonen?, Hur många och vilka olika språk kan hemgruppen tillsammans? Välj ett ord och skriv det på alla olika språk som hemgruppen kan., Facebook kommer snart att byta namn - till vad?, Ungefär hur många språk finns det i världen? Svara i hela tusental., Över 955 miljoner människor har världens mest talade språk som modersmål. Vilket språk är det??, Vilket år släpptes den första Iphone-modellen?, Enligt en undersökning kommer de som är unga idag att ta ca 25 000 selfies under sitt liv. Diskutera och uppskatta hur många selfies er hemgrupp tar på en dag?, Vilka sociala plattformar känner ni till? Hur många av dem använder hemgruppen?, I vilket land och för hur länge sedan uppfanns papperstillverkningen? , Vilken sorts fågel har i flera tusen år använts för att skicka brev och meddelanden?, Vem är känd för att anklaga media att sprida "fake news"? Vilka sociala medier blev den personen avstängd ifrån?, Rita tecknen/symbolerna för: kvinna, man, pi, oändlighet, fred och kärlek., Vissa kemikalier är märkta med den här farosymbolen. Vad betyder den?.

Tema

Alternativ

Rankningslista

Slumpmässigt hjul är en öppen mall. Det genererar inte noter för en poänglista.

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?