Skapa bättre lektioner snabbare
Alloy is a [mixture] of two elements, one of which is a [metal].   Alloys often have properties that are [different] to the metals they contain.  This makes them more [useful] than the pure metals alone.  Alloys are often [harder] than the metal they contain. Examples of alloys include steel, [bronze] and brass..

Alloys (fill-in-the-blank)

Rankningslista

Besök vår stationära webbplats för att ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa dina egna alternativ.

Växla mall

Interaktiva