Skapa bättre lektioner snabbare
1. Disposal of waste plastic can be difficult . Some plastics can be broken down by microbes and so are [biodegradable]. 2. Disposal of waste plastic can be difficult . Some plastics can be broken down by [microbes] and so are biodegradable. 3. Disposal of waste plastic can be difficult . Some [plastics] can be broken down by microbes and so are biodegradable. 4. [Disposal] of waste plastic can be difficult . Some plastics can be broken down by microbes and so are biodegradable. 5. Disposal of waste plastic can be difficult . Some plastics can be [broken] [down] by microbes and so are biodegradable. 6. Disposal of [waste] plastic can be difficult . Some plastics can be broken down by microbes and so are biodegradable..

Biodegradable

Rankningslista

Besök vår stationära webbplats för att ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa dina egna alternativ.

Växla mall

Interaktiva