Skapa bättre lektioner snabbare
1) Bir ülkenin başka bir ülkeden mal almasına ne ad verilir? a) İthalat b) İhracat c) Ticaret d) Üretim 2) Bir ülkenin başka bir ülkeye mal satmasına ne ad verilir? a) İthalat b) İhracat c) Tüketim d) Ticaret 3) Türkiye'nin ihraç ettiği ürünler arasında aşağıdakilerden yer almaz? a) Tekstil ürünleri b) Gıda ürünleri c) Petrol ürünleri d) Giyim eşyası 4) Türkiye'nin milli dış politikada belirlediği ilkelerden değildir? a) Barış b) Karşılıklılık c) Eşitlik d) Yayılmacılık 5) Bir konu ile ilgili halkın genel düşüncesine ne ad verilir? a) Kamuoyu b) Genelge c) Yasa d) Anayasa 6) Egemenliğin bir gruba ait olmasına ne denir? a) Monarşi b) Oligarşi c) Teokrasi d) Cumhuriyet 7) Yasamadan sorumlu organ hangisidir? a) Cumhurbaşkanı b) Bağımsız mahkemeler c) TBMM d) Bakanlar 8) Siyasi ve sosyal hayatta dinin egemen olduğu yönetim biçimi ne denir? a) Monarşi b) Teokrasi c) Oligarşi d) Cumhuriyet 9) Vatandaşların hak ve ödevlerinin yer aldığı temel yasaya ne denir? a) Anayasa b) Yasa c) Kanun d) Hukuk 10) Türk kadınına 1934 yılında verilen hak hangisidir? a) Belediye seçimlere katılma b) Seçme ve seçilme hakkı c) Muhtar seçimlerine katılma d) Cumhurbaşkanı seçimlerine katılma hakkı 11) Aşağıdakilerden hangisi yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurlardan değildir? a) Medya b) Siyasi Partiler c) Sivil Toplum Kuruluşları d) Resmi Kurumlar 12) Türkçe konuşan topluluklar arasında kültürel ilişkileri geliştirmek,üye olan devletlerin kalkınmalarına yardımcı olmak için kurulan kuruluş hangisidir? a) TİKA b) NATO c) UNESCO d) UNICEF 13) Türkiye'nin ilk kadın savaş pilotu hangisidir? a) Türkan Akyol b) Sabiha Gökçen c) Tansu Çiller d) Refet Angın 14) Hangisi siyasi haklar arasında yer alır? a) Eğitim hakkı b) Yaşama hakkı c) Dilekçe hakkı d) Sağlık hakkı 15) Tüm yetkilerin ve güçlerin tek kişide toplanmasına ne ad verilir? a) Cumhuriyet b) Teokrasi c) Oligarşi d) Monarşi 16) Yürütmeden sorumlu organ hangisidir? a) Cumhurbaşkanı b) TBMM c) Mahkemeler d) Bakanlar 17) Hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından değildir? a) Rüzgar b) Güneş c) Petrol d) Su 18) Zonguldak ve çevresinde çıkarılan maden hangisidir? a) Taşkömürü b) Linyit c) Bor d) Demir 19) Sıcak su buharı ile elektrik üreten santrallere ne ad verilir? a) Rüzgar b) Jeotermal c) Hidroelektrik d) Güneş 20) Jet ve roket yakıtında kullanılan, rezerv bakımından zengin olduğumuz maden hangisidir? a) Petrol b) Linyit c) Bor d) Bakır

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Tekrar

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Växla mall

Interaktiva