Skapa bättre lektioner snabbare
eat - an ice cream, watch - TV, drink - milk, listen - to music, pick - flowers, tidy - my room, fly - a kite, go - to school, ride - a bike,

verbs Smiles 3 unit 8

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Växla mall

Interaktiva